ZIVVER behaalt ISO27001 en NEN7510 certificaten

Geen enkel gebrek tijdens audit
ZIVVER behaalde in juli zowel de ISO 27001:2013 als NEN 7510:2011 certificaten. Deze certificaten tonen aan dat ZIVVER voldoet aan officieel vastgestelde normen voor informatiebeveiliging in het algemeen (ISO27001) en in de zorg (NEN7510). ZIVVER werd tijdens het certificeringstraject begeleid door EY Certify Point voor de interne audit. Lloyd’s Register of Quality Assurance (LRQA) voerde de externe audit uit. Uit de rapportage van de externe audit blijkt dat geen enkele kleine of grote ‘bevinding’ is geconstateerd. De certificaten ISO27001 en NEN7510 zijn in te zien op onze website.

 

Systeem op maat door kennis en ervaring in huis
De auditors waren onder de indruk van ons volledig zelfstandig en op maat gemaakte Information Management Security System (ISMS). Het ISMS bevat het beleid en de procedures voor het systematisch beheer van gevoelige gegevens. ZIVVER directeur Wouter Klinkhamer realiseerde eerder de ISO27001 en NEN7510 certificering voor adviesbureau Gupta Strategists en was daardoor goed bekend met de materie. De oprichters van ZIVVER hebben bijzonder veel kennis over de technische maatregelen voor informatiebeveiliging, bijvoorbeeld over toepassing van versleuteling. Dankzij deze kennis en ervaring sluit het ISMS van ZIVVER exact aan bij onze dienstverlening.

 

Certificering volledige dienstverlening geeft klanten optimale zekerheid
Ten opzichte van anderen onderscheidt ZIVVER zich door de scope van de activiteiten die zijn gecertificeerd. Veel leveranciers certificeren alleen hun datacentrum. Bij ZIVVER zijn alle activiteiten - van business development en softwareontwikkeling tot en met beheer en advies - gecertificeerd. Dit geeft klanten optimale zekerheid over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data die ZIVVER voor hen bewerkt. Overigens ontwikkelt ZIVVER alle software volledig zelfstandig in eigen beheer, waardoor de beheersing van softwareontwikkeling door derden niet meegenomen hoefde te worden in de certificering.