Creëer bewustwording van privacy en de AVG

Preview - GDPR E-book NL

Sommige organisaties zijn al klaar voor de AVG, anderen moeten nog werk verzetten om te voldoen aan de eisen. Om dit te bereiken, is het belangrijk om het bewustzijn van het belang van privacy onder de medewerkers van je organisatie te vergroten. Dit is zo belangrijk omdat 46% van de datalekken ontstaat doordat medewerkers niet bewust omgaan met gevoelige gegevens.

Los van alle maatregelen is een belangrijke vraag: hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers in de organisatie zich bewust zijn van het belang van veilige informatieverwerking?

In dit e-book geven wij antwoord op deze vraag en geven we je praktische tips. 

Vul het formulier in en ontvang het e-book