Veilig medische dossiers en dossiers delen

In de gezondheidszorg is de uitwisseling van privacygevoelige informatie zoals patiëntgegevens, medische dossiers en medicatielijsten aan de orde van de dag. Patiënten, mantelzorgers en andere partijen zoals zorginstellingen, zorgverzekeraars en huisartsen moeten communiceren om goede zorg te leveren. Een oplossing voor veilige communicatie is daarmee essentieel. In de onderstaande klantcases lees je hoe ZIVVER een gebruiksvriendelijke oplossing bood voor diverse organisaties in de gezondheidszorg.

“ZIVVER biedt een veilig kanaal, voert controle uit op de ontvanger én betrekt de gebruiker bij dit proces. Die krachtige combinatie gaf voor ons de doorslag.”

“Voor de uitwisseling van patiëntgegevens met onze partners hebben we verschillende mogelijkheden”, vertelt Annemiek Knipscheer, Information Security Officer (ISO) van SJG Weert. Om een structureel veiligere en meer gebruikersvriendelijke optie te kunnen bieden, kozen we een halfjaar geleden voor ZIVVER.”

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Bergman Clinics

“Onze medewerkers zijn met name te spreken over de eenvoud en snelheid van de oplossing.”

“Een van de interacties waarvoor onze medewerkers ZIVVER veel gebruiken is het versturen van recepten naar de apotheek”, aldus Haddon. “Dat gebeurde hiervoor vaak nog met de fax. Dat is tamelijk bewerkelijk. Na implementatie gaven verschillende medewerkers aan tevreden te zijn over deze nieuwe oplossing. Zij zijn met name te spreken over de eenvoud en snelheid. Zij ervaren nu de zekerheid dat berichten veilig worden verstuurd.”

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: SJG Weert

“De enige oplossing die van begin tot eind complete regie geeft over ons e-mailverkeer is ZIVVER.”

"Een belangrijke reden daarvoor is denk ik dat ZIVVER zich specifiek op deze uitdaging toelegt, en doorlopend bezig is om de geboden oplossing te verbeteren. Dat is de indruk die na elk contact met ZIVVER blijft hangen."

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Gemeente Hof van Twente

“We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing voor veilig mailen. Na een uitgebreide verkenning kwam ZIVVER als beste oplossing naar voren.”

"Burgers moeten er eenvoudigweg op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie. Beveiligd e-mailen, zowel intern als extern, is nu goed geregeld. Niet vanwege de druk van de AVG, maar vanwege de sterke wil om dit goed en veilig te regelen voor onze burgers."

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Gemeente Epe

“ZIVVER werkt buitengewoon eenvoudig. Het is intuïtief en neemt je als het ware mee.”

 “We hebben afgesproken de privacy goed te regelen. Dat is belangrijk, zowel voor burgers als voor de professionals zelf. Veilig e-mailen maakt hier deel van uit. Daarvoor hebben we een programma van eisen opgesteld waarmee we de markt zijn opgegaan. ZIVVER kwam als beste uit de bus. Met name vanwege het intuïtieve gebruik en de intelligentie van het systeem".

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Gemeente Hof van Twente