Veilig BSN’s en NAW-gegevens uitwisselen

Overheid, gemeenten en ministeries werken met privacygevoelige data zoals BSN en NAW gegevens

Elk overheidsorgaan, zoals een gemeente, ministerie of ZBO, verwerkt grote hoeveelheden privacygevoelige data. Daarnaast is ook de uitwisseling van gevoelige informatie, zoals BSN’s, NAW-gegevens, zorgdossiers en vergunningen aan de orde van de dag. Een slimme oplossing voor veilig communiceren is daarom een must. ZIVVER is een gebruiksvriendelijke oplossing om veilig te e-mailen en grote bestanden te delen.

Overheid, gemeenten en ministeries werken met privacygevoelige data zoals BSN en NAW gegevens

“ZIVVER werkt buitengewoon eenvoudig. Het is intuïtief en neemt je als het ware mee.”

“We hebben afgesproken de privacy goed te regelen. Dat is belangrijk, zowel voor burgers als voor de professionals zelf. Veilig e-mailen maakt hier deel van uit. Daarvoor hebben we een programma van eisen opgesteld waarmee we de markt zijn opgegaan. ZIVVER kwam als beste uit de bus. Met name vanwege het intuïtieve gebruik en de intelligentie van het systeem".

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Gemeente Hof van Twente

“We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing voor veilig mailen. Na een uitgebreide verkenning kwam ZIVVER als beste oplossing naar voren.”

"Burgers moeten er eenvoudigweg op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie. Beveiligd e-mailen, zowel intern als extern, is nu goed geregeld. Niet vanwege de druk van de AVG, maar vanwege de sterke wil om dit goed en veilig te regelen voor onze burgers.”

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Gemeente Epe

“ZIVVER biedt een veilig kanaal, voert controle uit op de ontvanger én betrekt de gebruiker bij dit proces. Die krachtige combinatie gaf voor ons de doorslag.”

“Voor de uitwisseling van patiëntgegevens met onze partners hebben we verschillende mogelijkheden”, vertelt Annemiek Knipscheer, Information Security Officer (ISO) van SJG Weert. Om een structureel veiligere en meer gebruikersvriendelijke optie te kunnen bieden, kozen we een halfjaar geleden voor ZIVVER.”

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Bergman Clinics

“Onze medewerkers zijn met name te spreken over de eenvoud en snelheid van de oplossing.”

“Een van de interacties waarvoor onze medewerkers ZIVVER veel gebruiken is het versturen van recepten naar de apotheek”, aldus Haddon. “Dat gebeurde hiervoor vaak nog met de fax. Dat is tamelijk bewerkelijk. Na implementatie gaven verschillende medewerkers aan tevreden te zijn over deze nieuwe oplossing. Zij zijn met name te spreken over de eenvoud en snelheid. Zij ervaren nu de zekerheid dat berichten veilig worden verstuurd.”

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Bergman Clinics

“De enige oplossing die van begin tot eind complete regie geeft over ons e-mailverkeer is ZIVVER.”

"Een belangrijke reden daarvoor is denk ik dat ZIVVER zich specifiek op deze uitdaging toelegt, en doorlopend bezig is om de geboden oplossing te verbeteren. Dat is de indruk die na elk contact met ZIVVER blijft hangen."

Lees de klantcase
GERELATEERD
Klantcase: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Productvergelijking

Welke oplossing past bij jouw organisatie?

Er bestaan allerlei producten die zich richten op veilige mail en bestandsuitwisseling. Hoe verhoudt ZIVVER zich tot andere oplossingen, zoals ZorgMail en Cryptshare?

Vergelijk Zivver