Veilig communiceren over concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie

Veilig mailen in de zakelijke markt

Veel bedrijven maken zich zorgen over de mate waarin hun communicatie met klanten, personeel, partners, leveranciers en aandeelhouders veilig is. Je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld concurrentiegevoelige of financiële informatie, arbeidscontracten of bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Met ZIVVER voldoet jouw organisatie aan de eisen omtrent veilig mailen van de AVG en voorkom je datalekken op een slimme en eenvoudige manier.

Veilig mailen in de zakelijke markt

“De enige oplossing die van begin tot eind complete regie geeft over ons e-mailverkeer is ZIVVER.”

"Een belangrijke reden daarvoor is denk ik dat ZIVVER zich specifiek op deze uitdaging toelegt, en doorlopend bezig is om de geboden oplossing te verbeteren. Dat is de indruk die na elk contact met ZIVVER blijft hangen."

LEES DE KLANTCASE
GERELATEERD
Klantcase: SWV Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

“ZIVVER werkt buitengewoon eenvoudig. Het is intuïtief en neemt je als het ware mee.”

 “We hebben afgesproken de privacy goed te regelen. Dat is belangrijk, zowel voor burgers als voor de professionals zelf. Veilig e-mailen maakt hier deel van uit. Daarvoor hebben we een programma van eisen opgesteld waarmee we de markt zijn opgegaan. ZIVVER kwam als beste uit de bus. Met name vanwege het intuïtieve gebruik en de intelligentie van het systeem".

LEES DE KLANTCASE
GERELATEERD
Klantcase: Gemeente Hof van Twente

“We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing voor veilig mailen. Na een uitgebreide verkenning kwam ZIVVER als beste oplossing naar voren.”

"Burgers moeten er eenvoudigweg op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met privacygevoelige informatie. Beveiligd e-mailen, zowel intern als extern, is nu goed geregeld. Niet vanwege de druk van de AVG, maar vanwege de sterke wil om dit goed en veilig te regelen voor onze burgers.”

LEES DE KLANTCASE
GERELATEERD
Klantcase: Gemeente Epe

"We wilden het goed voor elkaar hebben, voordat we veilig mailen introduceerden. Gelukkig biedt de supportafdeling van ZIVVER goede en snelle ondersteuning."

"De implementatie en de communicatie met ZIVVER verliep soepel. Intern moesten we wel het een en ander regelen, zoals het instellen van alle notificatieberichten. We wilden het goed voor elkaar hebben, voordat we veilig mailen bij onze collega’s introduceerden. Gelukkig biedt de supportafdeling van ZIVVER goede en snelle ondersteuning."

LEES DE KLANTCASE
GERELATEERD
Klantcase: SJG Weert

“ZIVVER biedt een veilig kanaal, voert controle uit op de ontvanger én betrekt de gebruiker bij dit proces. Die krachtige combinatie gaf voor ons de doorslag.”

“Voor de uitwisseling van patiëntgegevens met onze partners hebben we verschillende mogelijkheden”, vertelt Annemiek Knipscheer, Information Security Officer (ISO) van SJG Weert. Om een structureel veiligere en meer gebruikersvriendelijke optie te kunnen bieden, kozen we een halfjaar geleden voor ZIVVER.”

LEES DE KLANTCASE
GERELATEERD
Klantcase: Bergman Clinics