Privacy statement

Privacy gegarandeerd

Jouw privacy is gegarandeerd bij ZIVVER. We werken op onze website en in onze diensten volgens de best practices van de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze werkwijze is extern gecontroleerd. ZIVVER heeft het certificaat Privacy Verified. 

Versie 1.9, mei 2018

Met de Dienst van ZIVVER, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62937057, verzendt u op een veilige en gebruiksvriendelijke manier informatie. Via ZIVVER worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De organisatie waarbij u werkt, biedt u de mogelijkheid de Diensten van ZIVVER te gebruiken. Het is uiteraard ook mogelijk dat u de Dienst zelf direct van ZIVVER afneemt.

ZIVVER (en indien van toepassing: uw organisatie) hecht(en) veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij verwerken en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook nauwkeurig. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Voor de definitie van woorden geschreven met een hoofdletter, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van ZIVVER. Let op: voor consumenten gelden andere Algemene Voorwaarden dan voor zakelijke gebruikers.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Doeleinden van verwerking

ZIVVER verwerkt persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de Dienst;
 • Het verzenden en bezorgen van berichten via de Dienst;
 • De communicatie tussen ZIVVER en de gebruikers;
 • Het monitoren en auditen van de Dienst;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de Dienst.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u onze Dienst gebruikt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die u, of uw organisatie, rechtstreeks opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. ZIVVER zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan die waarvoor u, of uw organisatie, vooraf toestemming heeft gegeven.

Om gebruik te maken van onze Dienst heeft u een persoonlijk account nodig. De gegevens die wij daarvoor verwerken, levert u of uw organisatie aan. Bij het gebruik van onze Dienst vragen wij u om, en verzamelen wij, de volgende gegevens (afhankelijk van de gegevens die u zelf aanvult in uw account):

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gebruikersnaam
 • Betaalgegevens
 • Account-id
 • Geolocatie

De bovenstaande gegevens gebruikt ZIVVER voor de volgende doeleinden:

 • Het inloggen op en het gebruikmaken van de Dienst door gebruikers;
 • Het verifiëren en authentiseren van gebruikers;
 • Het monitoren en auditen van de Dienst.

Bovenstaande gegevens bewaart ZIVVER zolang het nodig is om gebruik te maken van de Dienst en/of om te voldoen aan wettelijke eisen. Als de overeenkomst tussen u, of uw organisatie, en ZIVVER ten einde komt om welke reden dan ook, dan worden uw gegevens verwijderd of in ieder geval ontkoppeld. Hetzelfde gebeurt wanneer u, of uw organisatie, aangeeft dat uw account verwijderd moet worden.

Verstrekking aan derden

Als u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, delen wij de door u verstrekte gegevens niet met andere partijen. Tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft gesloten of als dat wettelijk verplicht is. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op buiten de EU.

Cookies

Voor het functioneren van de webapplicatie is het noodzakelijk dat ZIVVER gebruikmaakt van cookies. De cookies worden bewaard voor de duur van de (browser-)sessie.

Op onze website gebruiken wij een tracking cookie, die in de browser wordt geplaatst. We slaan zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens op, maar houden bij wat u interessant vindt. Op deze manier kunnen we u relevante informatie aanbieden. U kunt de cookie altijd afwijzen. In dat geval plaatsen wij een kleine cookie zodat we u dit niet opnieuw hoeven te vragen. Voor meer informatie over de cookies kunt u op deze pagina terecht.

Via onze Dienst worden gebruiksgegevens bijgehouden (o.a. via Google Analytics) om statistische analyses met betrekking tot het platform te maken. Met deze statistieken is het mogelijk de Dienst te optimaliseren. Wij anonimiseren deze gegevens voor zover mogelijk. Specifiek voor Google Analytics staan wij Google niet toe de verzamelde informatie te delen met andere diensten. Verder geldt dat de IP-adressen (deels) geanonimiseerd worden en dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben.

Als u ZIVVER gebruikt, slaan wij uw IP-adres automatisch op in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om de Dienst op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen en te registreren. Wij zijn niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Beveiliging

ZIVVER neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, persoonsgegevens te voorkomen. Wij nemen de volgende maatregelen:

 • Logische toegangscontrole, door middel van wachtwoorden en evt. een tweede factor;
 • Versleuteling van gegevens (encryptie);
 • Beveiliging van gegevens bij uitwisseling, door middel van het HTTPS-protocol;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Controle op toegekende bevoegdheden.

Do-not-track-verzoeken

Via uw browser kunt u een do-not-track-verzoek bij ons indienen. Omdat onze Dienst niet optimaal werkt zonder de door ons ingestelde functionaliteiten, gaan wij niet in op zulke verzoeken.

Websites van derden

Deze verklaring geldt niet voor websites van derden die u door middel van links vanaf onze Dienst kunt bezoeken. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voor u ze gebruikt.

Nieuwsbrief en blogs

Wij bieden een maandelijkse nieuwsbrief en een maandelijkse blogupdate aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws en blogs op het gebied van databeveiliging en datalekken, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief verstrekken wij niet aan derden.

Formulieren op de website

Op onze website vindt u verschillende formulieren zoals het contactformulier en downloadformulier. De gegevens die u vrijwillig achterlaat via deze formulieren komen terecht in ons CRM. Indien u geen klant bent, bewaren wij deze gegevens niet langer dan 2 jaar na het laatste contactmoment. Wij kennen verschillende formulieren op onze website met de bijbehorende doeleinden:

 • Downloadformulieren voor content
  Doel a: Bij het invullen van het formulier zonder toestemming voor gerelateerde informatie (zoals blogs of nieuws), verwerken wij alleen uw gegevens ten behoeve van het sturen van de aangevraagde downloadbare informatie.
  Doel b: Bij het aanvinken voor toestemming, verwerken wij uw gegevens ten behoeve van het sturen van gerelateerde informatie zoals blogs, updates en nieuws.
 • Inschrijfformulier blog
  Doel: Bij het invullen van dit formulier verwerken wij uw gegevens ten behoeve van het sturen van het maandelijks blog.
 • Inschrijfformulier nieuwsbrief
  Doel: Bij het invullen van dit formulier verwerken wij uw gegevens ten behoeve van het sturen van de maandelijkse nieuwsbrief
 • Contactformulier
  Doel: Bij het invullen van dit formulier verwerken wij uw gegevens ten behoeve van het beantwoorden van uw gestelde vraag.
 • Offerte aanvraag
  Doel: Bij het invullen van dit formulier verwerken wij uw gegevens ten behoeve van het sturen en opvolgen van de aangevraagde offerte.

In iedere mail die u van ons ontvangt vanuit ons CRM krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden indien u bent inschreven op de nieuwsbrief. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Uw rechten

Als u een ZIVVER-account heeft of onze aangevraagde informatie ontvangt, kunt u na schriftelijk of elektronisch verzoek:

 • uw persoonlijke gegevens inzien;
 • de verwerking van uw gegevens laten beperken (uw gegevens worden tijdelijk niet verder verwerkt);
 • tegen de verwerking van uw gegevens in verzet gaan (de gegevensverwerking wordt stopgezet).

Voor verzoeken in verband met uw account kunt u terecht bij uw organisatie. Uw organisatie zal uw aanvraag beoordelen en verwerken. Als u de Dienst zelf van ZIVVER afneemt, kunt u uw verzoek aan ons richten (zie Contactgegevens ZIVVER).

Als uw gegevens niet kloppen, kunt u uw organisatie verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Neemt u zelf de Dienst van ZIVVER af, dan dient u uw verzoek aan ons te richten (zie Contactgegevens ZIVVER). Als geheel verwijderen technisch niet mogelijk is, zorgen wij of uw organisatie ervoor dat de gegevens niet langer aan uw account gekoppeld zijn.

Als een dergelijke aanvraag bij ZIVVER wordt gedaan, kunnen wij u verzoeken om aanvullende gegevens. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat de juiste persoon een aanvraag indient.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of een verzoek? Dan kunt u terecht bij uw organisatie of bij ZIVVER. Mail naar contact@zivver.com of bel 085 – 0160 555.

Functionaris gegevensbescherming

R. van der Togt
E-mail: remko.vandertogt@zivver.com

 

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 088 – 1805 250 en 0900 – 2001 201.